Předseda představenstva, ředitel společnosti:            Místopředseda představenstva, vedoucí kovovýroby:
Kovář Josef                                                                Ing. Baka Martin
Mobil: +420739006433                                             Mobil: +420739499632
E-mail: vsp.kovar@gmail.com                                     E-mail: baka.martin@vspgroup.cz
Asistentka ředitele:                                                       Ekonom:

Dvořáková Dana                                                       Ing. Novotný Jan

Mobil: +420604982373                                              Mobil: +420731459373
E-mail: vspgroup@centrum.cz                                  E-mail: novotny.ucetni@seznam.cz
Vedoucí bioplynové stanice, voda, energie:                
Šutera Pavel                                                              
Mobil: +420731188067                                             

E-mail: sutera.pavel@vspgroup.cz                         


Hlavní mechanizátor:                                                      Mechanizátor:


Šutera Pavel                                                               Houdek Jiří

Mobil: +420736538672                                              Mobil: +420737746936 

E-mail: corpo.suterap@tiscali.cz                              E-mail: jirihoudek@gmail.com
 

Hlavní agronom:                                                              Agronom:
Ing. Doskočil Lukáš                                                    Ing. Šutera Pavel
Mobil: +420603164675                                               Mobil: +420605075332
E-mail: doskocil2@seznam.cz                                    E-mail: sutera.p@email.cz
Hlavní zootechnik:                                                           Zootechnik:
Jež Vlastimil                                                                 Ing. Hock Václav
Mobil: +420604927682                                                Mobil: +420733662979
E-mail: jez.vlastimil@centrum.cz                               E-mail: vsp.zv@centrum.cz
Vedoucí kovovýroby:                                                        Příjem zakázek, fakturace kovovýroby:
Ing. Baka Martin                                                           Anděla Homolková
Mobil: +420739499632                                                 Tel:+420516463163
E-mal: baka.martin@vspgroup.cz                               E-mail: homolkova.andela@vspgroup.cz
Hlavní účetní:                                                                      Mzdová účetní:
Nykodýmová Ivona                                                       Holasová Anna
nykodymova.vsp@seznam.cz                                     E-mail: corpo.holasova@tiscali.cz
Mobil: +420731576755
Evidence půdy                                                                   
Procházková Stanislava                                                         
Mobil: +420731522067                                                  
E-mail: prochazkova.stana@vspgroup.cz