Investice do nezemědělských činností

S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014-2020 započala v roce 2016 realizace akce "Stavební úpravy a pořízení technologie provozu kovovýroby Rozsíčka."

Akce byla provedena v záměru 6.4.1. a druhého kola výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

Investice do chovu skotu

S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014-2020 započala v roce 2016 realizace akce "Stavba stáje, rekonstrukce a technologie stájí pro skot, silážního žlabu, pořízení strojů do živočišné výroby."