Bioplynová stanice

Zemědělská bioplynová stanice se sama vybízí jako doplněk k zemědělskému podniku, na který v mnoha případech navazuje. My ji provozujeme od roku 2009. Vyrábenou elektřinu dodáváme firmě E-ON. Současný instalovaný elektrický výkon stanice je  0,630 MW.

Vstupní surovinou pro bioplynovou stanici je hnůj, kukuřičná siláž, senáž, kejda a oplachové vody. Koncepce rostlinné výroby společnosti je uzpůsobena na vyprodukování vstupních surovin do bioplynové stanice. Při zásobování surovinami je zapotřebí dodržovat přísný řád - jakékoliv experimenty s množstvím či kvalitou suroviny se okamžitě negativně promítnou do výkonu motoru. Vedlejším produktem bioplynové stanice je digestát, který se používá jako hnojivo.

Na výstavbu bioplynové stanice obdržela VSP Group dotace ve výši 19 milionů Kč od SZIF, celková investice činila cca 60 milionů Kč.

Mýtus: Bioplynové stanice obtěžují svým zápachem.
Skutečnost: Zápach nepatří k provozování moderní bioplynové stanice.