Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena především na chov skotu. Průměrný stav zvířat je cca 1570 kusů, z toho je 720 ks dojnic, 45 ks VBJ, 600 ks telat a jalovic, 5 ks masných krav a 200 ks býků. Společnost má v chovu plemena České strakaté a Charolais, od kterých produkuje plemenné býčky s vynikajícími růstovými parametry a kteří se vždy ve výběrech umísťují na předních místech.

Průměrná dojivost při vynikajícím tuku a bílkovině je cca 16,50 litru mléka na kus a den. Mléko prodáváme do Obchodního odbytového družstva Morava, Vyškov. Toto družstvo ho dále dodává do mlékárny Olešnice. Vzhledem k výkupním cenám mléka jsme zakoupili automat na mléko, je umístěn v městě Polička. V tomto automatu je možno zakoupit čerstvé syrové kravské mléko z našeho chovu. Všechny naše produkty stejně jako zařízení, v kterých jsou distribuovány jsou pod pravidelnou veterinární a hygienickou kontrolou.

Chov skotu naši společnosti je prostý IBR. Celá živočišná výroba je rozmístěna na více střediscích. Jedná se o středisko Olešnice, Louka, Rozseč a Rozsíčka. Stáje pro skot jsou nově rekonstruované. Ve stájích je volné ustájení skotu. Jedná se o chov uzavřený, kdy jalovice využíváme pro obnovu stáda a býky i telata, která nepoužijeme ve vlastním chovu prodáváme.

Máme nové zastřešené hnojiště na středisku v Olešnici, které bylo postaveno s částečnou dotací fondu Sapard. Součástí středisek je i několik silážních žlabů, včetně zastřešeného na středisku v Louce, které zajišťují dostatečnou skladovací kapacitu pro senáž a siláž a zaručují dobrou kvalitu uskladněného krmiva. Součástí střediska Olešnice je míchárna krmiv, která slouží pouze pro vlastní potřebu k zabezpečení krmivové základny chovu skotu.

Každoročně probíhá pastevní odchov jalovic a  masných krav s telaty v salaši na Závrší v Olešnici na Moravě.