Rostlinná výroba

Hospodaříme na cca 2.640 ha zemědělské půdy. Většinu této půdy obhospodařujeme na základě dlouhodobých nájemních smluv. Tato půda se nachází v katastrech okresu Blansko a Svitavy a to v k.ú. Olešnice na Moravě, Crhov, Křtěnov, Kněževes, Louka, Rozseč, Veselka, Ústup, Petrov, Rozsíčka, Sulíkov, Vřesice, Křetín, Ořechov, Předměstí a Trpín. Veškerá obhospodařovaná půda se nachází v Českomoravské vrchovině s nadmořskou výškou 550 - 700 m.

Rostlinná výroba slouží pro výrobu jadrného a objemového krmiva pro potřeby vlastní, pro zásobování bioplynové stanice a pro prodej rostlinných komodit jiným subjektům.

Na orné půdě pěstujeme především pšenici, ječmen, řepku, kukuřici a v malé míře brambory.

Velký důraz klademe k pozitivním zásadám ve vztahu k životnímu prostředí. Na všech zemědělských pozemcích uplatňujeme princip šetrného hospodaření, který spočívá v evidenci hnojení a ochrany rostlin a dodržování postupů. Úrodnost půdy udržujeme také pravidelným organickým hnojením.